Skillnaden mellan värmepellets och stallpellets.

Kan du använda värmepellets som stallpellets eller stallpellets om värmepellets? Finns det någon skillnad? Jo det finns skillnader mellan produkterna, men inte alls så stora som vissa rykten vill påvisa.

Rykten om värmepellets och dieselolja.
Att värmepellets skulle vara preppade med dieselolja är inte sant. Det skulle också motverka hela syftet med fossilfritt biobränsle. Däremot kan det ibland finnas rester av olja värmepellets från mindre nogräknade leverantörer. Men det handlar inte om dieselolja utan spill från maskinerna i tillverkningsprocessen.

Rykten om att stallpellets är giftiga.
Ryktet om att stallpellets är giftiga för djur kommer ifrån att stallpellets är tillverkade från gran. Gran i sig kan var giftigt då kådan utsöndrar terpentin (träsprit). I stallpelletstillverkning torkas trämaterialet kraftigt och all kåda försvinner. Stallpellets är därmed helt ofarligt för djur.

Skillnad på färg mellan stallpellets och värmepellets.
Det kan vara skillnader i färg mellan stallpellets och värmepellets. Det kan också vara skillnad i färgen mellan stallpellets och stallpellets, eller värmepellets och värmepellets. Då pellets är tillverkat av spillprodukter från sågindustrin så är det inte så konstigt. Trä varierar mycket i färg beroende på vilken del på trädet flisen kommer ifrån, eller hur gammalt trädet är. Något som också kan påverka färger är hus stor del av baken som malts ner till flis.

Så kan du använda värmepellets som stallpellets?
Ja det kan du! Värmepellets är en ren produkt utan tillsatser och fungerar utmärkt som stallpellets.

Så kan du använda stallpellets som värmepellets?
Ja det kan du! Stallpellets är i stort sett samma produkt som värmpellets.

Så vad är egentligen skillnaden?
Jo, värmepellets som är tillverkade med energieffektivitet vid förbränning i åtanke är mycket hårdare pressad än stallpellets. Därför kan värmepellets vara svårare att lösa upp till strö än stallpellets som är lösare pressad. Stallpellets som är lösare pressad och är i sin tur inte lika energieffektiva vid förbränning som värmepellets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *